Klima Content

Lige nu er det vores forbrug af tekstilfibre, der har den største indvirkning på miljøet samt på de mennesker og dyr, som indgår i produktionen. Det er meget vigtigt, at vi hurtigt får reduceret denne indvirkning. Derfor har vi udviklet et fiberværktøj, som skal hjælpe os til at træffe mere ansvarlige valg ved at anvende certificerede, sporbare og genanvendte materialer i stedet for konventionelle fibre.

Vores fiberværktøj er inddelt i 3 kategorier: "1: de fibre, vi foretrækker, 2: de fibre, vi er glade for, og 3: de fibre, vi prøver at minimere." Disse kategorier definerer de materialer, vi gerne vil fokusere på og opfatter som mere ansvarlige valg. Vores valg er baseret på miljømæssige, etiske og sociale påvirkninger samt dyrevelfærd. 
I 2030 skal 80% af vores fiberforbrug komme fra kategorierne "de fibre, vi er glade for" og "de fibre, vi foretrækker." Vores fiberværktøj opdateres jævnligt.